Etiketter

tisdag 19 november 2013

Jämförelser Kristendomen och Hinduismen

Jämförelse mellan Kristendomen och hinduismen

kristendomen fakta: kristendom, den religion som utgår från Jesus, av sina anhängare ansedd som den utlovade Messias av denna titel har kristendomen fått sitt namn. Den uppfattar sig som en gemenskap i Kristus, sammanhållen av tron, sakramenten och bönen. 

Hinduismen fakta: Hinduism är en religon som har sitt ursprung i Indien. Det finns ingen grundare till denna religon eller gemensam organisation ingen helig skrivt som alla hinduer erkänner.KRISTENDOM


Inom Kristendomen dyrkar man bara en enda gud. Gud är en, men samtidigt Fader, Son och den heliga Andens. Det kallas att han är treenig. I kristendomen anser man att Jesus Kristus är Guds son, som räddar människorna och visar hur Gud verkligen är. Dom anser att Jesus Kristus är både människa och Gud.


Den starkaste makten i tillvaron är Guds kärlek men det finns en makt som anses jobba mot Gud, det är den så kallade Djävulen. Människan lever inte fullt ut enligt Gud och når inte sitt mål och de kallas synd. Enligt många människor i kristendomen anser att det finns en arvssynd. Med de menas att människan kan göra enstaka goda handlingar men att i grunden skadats så att människan inte egentligen vill som gud vill. Människan har vänd sig mot gud och därmed från sina medmänniskor skadar skapelsen. Detta är något som alla människor har ärvt, medfött. 

Frälsning är ett viktigt begrepp i kristendomen. Frälsning räddar människan från synd och döden är där med återskapar skapelsen till innan människan skadade den. Frälsningen sker genom Jesus Kristus liv, död och uppståndelse. Kristendomen anser att Jesus Kristus blev korsfäst och dog men uppstod igen på tredje dagen. Man deltar i detta genom dopet och nattvarden och genom att tro på Jesus Kristus. Frälsningen är en nåd från gud, alltså gratis. 

Försoningsläran är att Jesus uppståndelse och död frälser människorna, han har död för människornas skull. Vissa anser att Jesus besegrat ondskan, synden och döden och återställt de sant mänskliga. Andra anser att han tagit på sig Guds straff för människans synd. Det finns även folk som påstår att Jesus liv och död gör så att människorna känner kärlek till Gud och därmed försvinner deras synder. 

Dubbla kärleksbudet är viktigt. Det innebär att man ska älska Gud, andra människor och även sina fiender. 

Gudstjänst 

Kristna är organiserade i trossamfund eller kyrkor. Kyrkan är också en byggnad där man firar gudstjänst den viktigaste dagen att göra det på är söndagen då man anser att Jesus uppstått. Då ber man och någon kanske predikar talar ut bibeln, bibeln är en helig skrift i kristendomen. Gudstjänst innehåller också heliga handlingar som kallas sakrament.

Bibeln

I bibeln samlar texter som utgör den heliga skriften både för judendomen och kristendomen. Bibeln betyder böcker på latin, bibeln består av olika böcker. Den judiska bibeln kallas Tanakh och vissa böcker finns i både den judiska och den kristna bibeln. Den kristna bibeln är indelad i två delar nya och gamla testamentet. de gamla testamentet är likadant som den judiska fast i en annan ordning. Gamla testamentet handlar mest om judisk folk, de nya handlar mest om Jesus och om de kristna. 

De olika böckerna är oftast inte skriven vi samma tidpunkt och inte ihop satt av samma person. Man kan ha skrivit ner ett kort uttalande och sen skrivit till saker som sedan blivit en berättelse. Vissa bygger på muntliga berättelser under lång tid. Det är därför det finns texter som säger i mot varann eller som inte hänger ihop. 

Det har tagit flera hundra år att göra bibeln. De böcker som finns är kristendomens kanon, kanon betyder att de är de viktigaste och de ska vara grunden för vad man tror på. De tio bud orden är som små regler i bibeln och de visar hur man ska dyrka gud. Enligt bibeln var de skrivna på två stentavlor som Gud gav till Moses på berget Sinai. Dessa bud är viktiga för både judendomen och kristendomen. De första tre budorden handlar om människornas relation till gud och resten om människors förhållande till varandra. De tio bud orden: 

1. Du skall inte ha några andra gudar vid sidan av mig.
2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.
3. Tänk på vilodagen, så att du helgar den.
4. Hedra din fader och din moder för att det må gå dig väl och du må länge leva i ditt land.
5. Du skall inte dräpa.
6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.
7. Du skall inte stjäla.
8. Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.
9. Du skall inte ha begärelse till din nästas hus.
10. Du skall inte ha begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller tjänarinna, ej heller till något som tillhör din nästa.


De olika böckerna är oftast inte skrivna vid samma tidpunkt och inte ihop satt av samma person. Man kan ha skrivit ner ett kort uttalande och sen skrivit till saker som sedan blivit en berättelse. Vissa bygger på muntliga berättelser under lång tid. Det är därför det finns texter som säger i mot varann eller som inte hänger ihop. 


Det har tagit flera hundra år att göra bibeln. De böcker som finns är kristendomens kanon, kanon betyder att de är de viktigaste och de ska vara grunden för vad man tror på. 

torsdag 14 november 2013

SO-Text

Jämförelse mellan Kristendomen och hinduismen

kristendomen fakta: kristendom, den religion som utgår från Jesus, av sina anhängare ansedd som den utlovade Messias av denna titel har kristendomen fått sitt namn. Den uppfattar sig som en gemenskap i Kristus, sammanhållen av tron, sakramenten och bönen. 

Hinduismen fakta: Hinduism är en religon som har sitt ursprung i Indien. Det finns ingen grundare till denna religon eller gemensam organisation ingen helig skrivt som alla hinduer erkänner.KRISTENDOM


Inom Kristendomen dyrkar man bara en enda gud. Gud är en, men samtidigt Fader, Son och den heliga Andens. Det kallas att han är treenig. I kristendomen anser man att Jesus Kristus är Guds son, som räddar människorna och visar hur Gud verkligen är. Dom anser att Jesus Kristus är både människa och Gud.


Den starkaste makten i tillvaron är Guds kärlek men det finns en makt som anses jobba mot Gud, det är den så kallade Djävulen. Människan lever inte fullt ut enligt Gud och når inte sitt mål och de kallas synd. Enligt många människor i kristendomen anser att det finns en arvssynd. Med de menas att människan kan göra enstaka goda handlingar men att i grunden skadats så att människan inte egentligen vill som gud vill. Människan har vänd sig mot gud och därmed från sina medmänniskor skadar skapelsen. Detta är något som alla människor har ärvt, medfött. 

Frälsning är ett viktigt begrepp i kristendomen. Frälsning räddar människan från synd och döden är där med återskapar skapelsen till innan människan skadade den. Frälsningen sker genom Jesus Kristus liv, död och uppståndelse. Kristendomen anser att Jesus Kristus blev korsfäst och dog men uppstod igen på tredje dagen. Man deltar i detta genom dopet och nattvarden och genom att tro på Jesus Kristus. Frälsningen är en nåd från gud, alltså gratis. 

Försoningsläran är att Jesus uppståndelse och död frälser människorna, han har död för människornas skull. Vissa anser att Jesus besegrat ondskan, synden och döden och återställt de sant mänskliga. Andra anser att han tagit på sig Guds straff för människans synd. Det finns även folk som påstår att Jesus liv och död gör så att människorna känner kärlek till Gud och därmed försvinner deras synder. 

Dubbla kärleksbudet är viktigt. Det innebär att man ska älska Gud, andra människor och även sina fiender. 

Gudstjänst 

Kristna är organiserade i trossamfund eller kyrkor. Kyrkan är också en byggnad där man firar gudstjänst den viktigaste dagen att göra det på är söndagen då man anser att Jesus uppstått. Då ber man och någon kanske predikar talar ut bibeln, bibeln är en helig skrift i kristendomen. Gudstjänst innehåller också heliga handlingar som kallas sakrament.

Bibeln

I bibeln samlar texter som utgör den heliga skriften både för judendomen och kristendomen. Bibeln betyder böcker på latin, bibeln består av olika böcker. Den judiska bibeln kallas Tanakh och vissa böcker finns i både den judiska och den kristna bibeln. Den kristna bibeln är indelad i två delar nya och gamla testamentet. de gamla testamentet är likadant som den judiska fast i en annan ordning. Gamla testamentet handlar mest om judisk folk, de nya handlar mest om Jesus och om de kristna. 

De olika böckerna är oftast inte skriven vi samma tidpunkt och inte ihop satt av samma person. Man kan ha skrivit ner ett kort uttalande och sen skrivit till saker som sedan blivit en berättelse. Vissa bygger på muntliga berättelser under lång tid. Det är därför det finns texter som säger i mot varann eller som inte hänger ihop. 

Det har tagit flera hundra år att göra bibeln. De böcker som finns är kristendomens kanon, kanon betyder att de är de viktigaste och de ska vara grunden för vad man tror på. De tio bud orden är som små regler i bibeln och de visar hur man ska dyrka gud. Enligt bibeln var de skrivna på två stentavlor som Gud gav till Moses på berget Sinai. Dessa bud är viktiga för både judendomen och kristendomen. De första tre budorden handlar om människornas relation till gud och resten om människors förhållande till varandra. De tio bud orden: 

1. Du skall inte ha några andra gudar vid sidan av mig.
2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.
3. Tänk på vilodagen, så att du helgar den.
4. Hedra din fader och din moder för att det må gå dig väl och du må länge leva i ditt land.
5. Du skall inte dräpa.
6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.
7. Du skall inte stjäla.
8. Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.
9. Du skall inte ha begärelse till din nästas hus.
10. Du skall inte ha begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller tjänarinna, ej heller till något som tillhör din nästa.


De olika böckerna är oftast inte skrivna vid samma tidpunkt och inte ihop satt av samma person. Man kan ha skrivit ner ett kort uttalande och sen skrivit till saker som sedan blivit en berättelse. Vissa bygger på muntliga berättelser under lång tid. Det är därför det finns texter som säger i mot varann eller som inte hänger ihop. 


Det har tagit flera hundra år att göra bibeln. De böcker som finns är kristendomens kanon, kanon betyder att de är de viktigaste och de ska vara grunden för vad man tror på. 

torsdag 24 oktober 2013

Kondom test

Kondom test

Syfte: Syftet med laborationen var att vi skulle se kvalitén på två stycken olika kondom sorter. Vi valde att kolla om datumet på kondomen är tryckt synligt så man inte behöver vända och vrida på den så mycket för att kunna se datumet. Vi valde också att kolla hållbarheten på dom två olika kondomerna. 

Matrial: Vi använde oss av en dildo och två olika sorts kondomer. Vi valde sorterna ’‘thin’’ och ’‘dotted’’. Vi hade också en slang med vatten så vi kunde fylla kondemerna och se deras hållbarhet. 

Genomförande: Vi tog av plastet på kondomen och sen rullade vi på den på dildon. Sedan rev vi och slet i den för att se att den höll. Vi fyllde även båda med vatten för att se hur mycket vatten det skulle krävas för att den skulle spricka. 

Resultat: Kondom märket ’‘Thin’’ rymde mer vatten än ’‘dotted’’. Båda kondom sorterna tålde mycket riv och slit. Det krävdes mycket innan dom sprack. Båda två var lätta att rulla på och lätta att få upp ur förpackningen. 

Slutsats: Vi vet inte varför kondomen ’‘thin’’ kunde rymma mer vatten än ’‘dotted’’ med tanke på att den är mycket tunnare än ’‘dotted’’. Båda kondom sorterna höll bra för att vi testade riva på dom och töjde ut dom mycket men dom höll ändå. Ända gången dom sprack var när dom fylldes med vatten. 


torsdag 19 september 2013

Idrott

  1. Vilka av förmågorna i syftesdelen har vi arbetat med och på vilket sätt?
Vi har arbetat med konditionen. Vi springer och gör olika övningar som bättrar vår kondition.

2. Finns det delar i det centrala innehållet som vi ännu inte arbetat med? Vilka?
Ja, Vi har inte börjat med att undervisa våra idrotts lekitioner själva än.

  1. Vilka förmågor behöver DU arbeta med för att nå en högre nivå?
Jag behöver jobba med alla förmågor, eftersom jag inte varit med så mycket på lekitionerna. 
Jag vill planera musik-rörelse/dans

onsdag 11 september 2013

Vandring

När man ska vandra är klädsen viktig. Man ska alltid ha flera olika lager av kläder så man kan ta av sig om man blir för varm. Det är viktigt att man har ordentliga skor. För att slippa skoskav är det bra att använda två par strumpor.

torsdag 21 mars 2013

Aktant analys - Casablanca


Aktant analys - Casablanca
Subjekt; Vem/vad =Rick
Objekt; Subjektens mål = Ilsas man/kämpa mot nazister 
Hjälpare; De/det som hjälper subjektet = Sam (Han som spelar piano)
Opponent; De/det som hindrar subjektet = Poliser som slänger ut alla från Ricks kafeteria. 
Mottagare; Målgrupp = 25-50
Avsändare; 
Regissör = Michael Curtiz 
Producent = Harold Brent Wallis 

torsdag 24 januari 2013

Tusen gånger starkare

Problemet:

Problemet i min bok är att tjejerna i klassen är mesiga och vågar inte säga från till killarna. 
Ett annat problem är att Saga börjar i klassen, och allt blir typ kaos. Hon vågar säga i från och alla tjejer ser upp till Saga. Lärarna tycker att det börjar bli jobbigt typ. 

Vilken roll huvudpersonen spelar :
Huvudpersonen spelar en tyst och lite töntig tjej, som heter Signe. 

Hur kommer det at sluta ?:

Jag vet inte ?